Tickets kopen Plan je bezoek

Algemene voorwaarden

Alle bezoekers van het Hash Marihuana & Hemp Museum zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Afwijkingen zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Definities

Het Hash Marihuana & Hemp Museum (“het museum”, “wij”): handelsnaam van Hemp Museums BV, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van het museum.

Museumruimte: de gebouwen aan de Oudezijds Achterburgwal 130 en 148 in Amsterdam inclusief alle ruimtes zoals de museumwinkel, en Palau Mornau aan Carrer Ample 35 in Barcelona, ​​inclusief alle ruimtes zoals de museumwinkel.

Bezoeker (“jij”): iedereen die de museumruimte betreedt om een ​​tentoonstelling te bezoeken en/of een evenement bij te wonen.

Consument (“jij”): iedereen die de website van het Hash Marihuana & Hemp Museum en andere online applicaties gebruikt of iets koopt in de online ticketshop of de museumwinkel.

Museumpersoneel: een ieder die het museum vertegenwoordigt en als zodanig herkenbaar is.

Bekijk ons ​​privacybeleid.

Entreeprijzen

Artikel 1.1
Het Hash Marihuana & Hemp Museum publiceert toegangsprijzen via zijn eigen kanalen, op de website, bij de ingang van het museum en via directe communicatie. De hier vermelde prijzen zijn onderhevig aan verandering en er kan niet over onderhandeld worden. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (onjuiste) publicatie van toegangsprijzen door derden.

Artikel 1.2
Entreetickets zijn te koop bij de ingang, op de website of bij een van de officiële wederverkopers van het museum.

Artikel 1.3
Een bezoeker komt in aanmerking voor korting op de toegangsprijs als hij voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden. Museumpersoneel kan om een ​​identiteitsbewijs vragen voor de gereduceerde toegangsprijs. Indien de bezoeker geen legitimatiebewijs kan laten zien of het legitimatiebewijs niet geldig is, wordt de bezoeker de reguliere toegangsprijs in rekening gebracht.

Artikel 1.4
Een bezoeker die een entreebewijs heeft gekocht, heeft geen recht op restitutie of enige vorm van compensatie in geval van verlies of diefstal van het ticket. Een eenmaal aangekocht toegangsbewijs kan niet meer worden geruild.

Openingstijden

Artikel 2.1
Het Hash Marihuana & Hemp Museum publiceert zijn openingstijden via zijn eigen kanalen, op de website, bij de ingang van het museum en via directe communicatie. Wij behouden ons het recht voor om eerder gepubliceerde openingstijden te wijzigen zonder dat de bezoeker recht heeft op restitutie van de betaalde prijs voor het toegangsbewijs. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor (onjuiste) publicatie van openingstijden door derden.

Artikel 2.2
Een deel van de museumruimte kan bij bepaalde gelegenheden gesloten zijn voor bezoekers. Een dergelijke sluiting geeft bezoekers geen recht op restitutie van de toegangsprijs. Wanneer een substantieel deel van de museumruimte voor bezoek gesloten is, zal dit op de website en bij de entree worden gemeld en wordt er een gereduceerde toegangsprijs geheven of wordt een andere vorm van compensatie geboden.

Bezoek

Artikel 3.1
Bezoekers dienen zich in de museumruimte te gedragen in overeenstemming met de normen van openbare orde en met dit reglement, met inachtneming van de aanwijzingen van museummedewerkers. Gebeurt dat niet, dan kan bezoekers de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van de toegangsprijs of andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen, al dan niet in georganiseerde groepen, zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen.

Artikel 3.3
De museumruimte is toegankelijk met kleine rugzakken of handtassen, mits deze met de hand of aan de voorkant van het lichaam worden gedragen. Grote rugzakken, handtassen of andere tassen zijn niet toegestaan. Wat als groot en klein kwalificeert, is ter beoordeling van museummedewerkers. Bezoekers mogen geen paraplu’s het museum binnenbrengen. Bij de ingang zijn paraplubakken aanwezig. Het Hash Marihuana & Hemp Museum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan, verlies of diefstal van goederen die door bezoekers zijn achtergelaten.

Artikel 3.4
Museumpersoneel kan om veiligheidsredenen vragen om de tas van een bezoeker te inspecteren.

Artikel 3.5
Roken, eten of drinken is niet toegestaan ​​in de museumruimte.

Artikel 3.6
Huisdieren worden niet toegelaten, met uitzondering van officiële assistentiehonden.

Artikel 3.7
Bezoekers zijn aansprakelijk voor eventuele door hen veroorzaakte schade.

Artikel 3.8
Bezoekers mogen fotograferen, zij het zonder gebruik van flitser, extra verlichting en statieven.

Klachten

Artikel 4.1
Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend via amsterdam@hashmuseum.com of barcelona@hashmuseum.com. Wij reageren binnen 10 werkdagen op klachten.

Aansprakelijkheid en overmacht

Artikel 5.1
Bezoekers betreden de museumruimte op eigen risico. Het Hash Marihuana & Hemp Museum kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor letsel van een bezoeker of verlies of beschadiging van eigendommen van een bezoeker indien veroorzaakt door opzet of ernstige nalatigheid van het Hash Marihuana & Hemp Museum. Schade of letsel is gedekt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn of redelijkerwijs verzekerd zouden moeten zijn. Een eventuele schadevergoeding kan nooit hoger zijn dan de schade vastgesteld door de verzekeraar van het Hash Marihuana & Hemp Museum. Het museum kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade.

Artikel 5.2
Tekortkomingen ontstaan ​​door overmacht zijn nimmer te wijten aan het Hash Marihuana & Hemp Museum en geven nimmer recht op restitutie of schadevergoeding. Overmacht is voor deze algemene voorwaarden een opschortende of ontbindende voorwaarde.

Museumwinkel

Artikel 6.1
Consumenten kunnen producten kopen in de museumwinkel. Getoonde producten worden verkocht tegen de aangegeven prijs, inclusief btw.

Artikel 6.2
Artikelen die in de museumwinkel zijn gekocht, kunnen worden geruild door het product binnen 14 dagen persoonlijk te retourneren naar het Hash Marihuana & Hemp Museum met de bon. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd als de geretourneerde producten intact zijn met originele merklabels, verpakking en ongebruikt zijn zonder enige schade, of als gevolg van productie- of verkoopfouten. De consument krijgt ofwel een niet-defecte versie van hetzelfde product ofwel een terugbetaling van de aankoopprijs. Producten kunnen niet per post worden geretourneerd.

Auteursrechten

Artikel 7.1
De tekst, afbeeldingen, handelsmerken, gegevens, audiobestanden, videobestanden en clips en andere inhoud op de website (gezamenlijk de ‘materialen’) zijn eigendom van het museum of zijn licentiegevers. Copyright en andere eigendomsrechten kunnen berusten bij personen of entiteiten anders dan of in aanvulling op het museum.

Artikel 7.2
Materiaal waarvan het museum meent dat het auteursrechtelijk of anderszins beperkt is, is alleen beschikbaar voor beperkt niet-commercieel, educatief en persoonlijk gebruik. Consumenten kunnen deze bestanden downloaden voor eigen gebruik, onder voorbehoud van eventuele aanvullende voorwaarden of beperkingen die van toepassing kunnen zijn op het individuele artikel. Consumenten moeten echter de auteur en de bron van het materiaal vermelden en de citaten moeten de URL “hashmuseum.com” bevatten. Door materiaal te downloaden, af te drukken of anderszins te gebruiken, hetzij rechtstreeks toegankelijk vanaf de website of via andere sites of systemen, gaan consumenten ermee akkoord dat zij hun gebruik van dergelijke bestanden zullen beperken tot niet-commercieel, educatief of persoonlijk gebruik.

Artikel 7.3
Het museum garandeert niet dat het gebruik van op de website weergegeven materialen geen inbreuk maakt op rechten van derden, die geen deel zijn van of gelieerd zijn aan het museum. Sommige werken vallen bijvoorbeeld onder het auteursrecht van de kunstenaar of de erfgenamen van de kunstenaar die rechten op deze werken hebben, of kunnen handelsmerken van derden of publiciteitsrechten bevatten. In veel gevallen kan het bijschrift meer informatie bieden over de rechtenstatus; dergelijke werken mogen in geen enkele vorm worden gebruikt; ze mogen niet worden gekopieerd of gedownload zonder voorafgaande toestemming van de houder van de onderliggende rechten. Voor toestemming tot reproductie van afbeeldingen kun je contact opnemen met amsterdam@hashmuseum.com of barcelona@hashmuseum.com.

Hemp Museums BV
Postbus 10952
1001 EZ Amsterdam
KvK: 24194031
BTW: NL800387661B01

Blijf op de hoogte

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang als eerste nieuws over het museum, tentoonstellingen en evenementen.