Cannabis en religie

Cannabis was (en is) voor veel mensen een heilige plant, die historisch is gebruikt tijdens religieuze ceremonies binnen allerlei culturen, van Zuid-Oost Azië tot Noord Amerika.

Binnen sommige overtuigingen is marihuana vandaag de dag nog steeds een belangrijk geestverruimend en spiritueel middel. Als de plant zo wordt aangewend, dan is er sprake van religieus gebruik.

Cannabis en religie

Het verband tussen cannabis en religie stamt uit de tijd dat het als ceremoniële wierook werd gebruikt, ver voor de Christelijke jaartelling. Cannabis was een van de natuurlijke geestverruimende planten. De vrouwelijke bloem, marihuana, werd op vuur of hete kolen gelegd, waardoor er rookwolken vrijkwamen, rijk aan de actieve component THC. Die werden dan ingeademd door de aanwezigen. Mensen namen kleuren, geluiden en de tijd anders waar, waardoor het contact met de goden werd versterkt.

Uitschreeuwen van genot

Beroemd is een verhaal van de Griekse historicus Herodotus die in ca. 500 voor Christus schreef dat de Scythen, een nomadisch volk in Centraal-Azië, in een tent de rook inademden en belanden in een staat van extase waarin ze "het uitschreeuwden van genot".

Cannabis als heilige plant

In de meeste oude religies, waaronder het christendom, shintoïsme, boeddhisme en soefisme, maar ook bij de Bantoes, Pygmeeën, Zoeloes en Hottentotten in Afrika, zijn aanwijzingen voor de rol van cannabis als heilige plant. Maar ook nu nog gebruiken bijvoorbeeld Rastafari's cannabis als sacrament om hun lichaam en geest te reinigen, hun ziel te helen en hen dichter bij Jah te brengen. Anderen zien de plant als heilig vanwege de vele andere kenmerken en vereren hem als symbool van kracht, zuiverheid of gezondheid.

Aanzetten tot bespiegeling

De redenen voor dit wijdverbreide gebruik als religieus middel liggen voor de hand. Cannabis groeit gemakkelijk en overvloedig in bijna ieder klimaat en is actief in zijn natuurlijke vorm; er is geen bewerking nodig om de geestverruimende eigenschappen te kunnen verkrijgen. Maar belangrijker is natuurlijk dat het middel aanzet tot bespiegeling, in plaats van louter bedwelming te veroorzaken.

Beter begrip van het leven

Op individueel niveau kent cannabis gebruik nog steeds een verdiepende en spirituele component. Veel hedendaagse cannabisrokers vertellen over gevoelens van 'eenheid met God', 'vrede en rust', 'verminderde nervositeit', 'beter begrip van het leven' of een 'grotere waardering voor muziek en kunst'. De gedeelde religieuze beleving met behulp van cannabis is bijna weggevallen, maar de waardevolle transcendentale effecten worden nog steeds op waarde geschat door individuen.

Share: 
Facebook icon
Twitter icon
Pinterest icon